Mai întâi de toate, EVA (European Vending Association) ar dori să sublinieze faptul că toate aparatele de vending introduse pe piaţă de companiile sale membre corespund diferitelor directive şi reglementări...

PRODUCĂTORII DE APARATE DE VENDING NU SUNT ÎNTOTDEAUNA CEI RESPONSABILI

Mai întâi de toate, EVA (European Vending Association) ar dori să sublinieze faptul că toate aparatele de vending introduse pe piaţă de companiile sale membre corespund diferitelor directive şi reglementări UE (Directiva Aparaturii, Directiva de Tensiune Joasă, Regulamentul Privind Contactul Alimentelor cu Materialele, etc.).

Aceste directive şi regulamente există pentru a asigura conformitatea produselor distribuite de aparatele de vending cu cerinţele de securitate şi de sănătate ale UE şi, prin urmare, garantează un nivel ridicat de protecţie pentru lucrătorii şi cetăţenii UE. Mai mult, înainte de introducerea produsului pe piață, producătorii trebuie să efectueze evaluări de conformitate printr-o serie de verificări şi acţiuni tehnice; adică se efectuează evaluarea riscului si se întocmește un dosar tehnic pentru emiterea unei declarații de conformitate și pentru aplicarea marcajulului CE pe produsul respectiv.

Acest dosar tehnic conține:

- proiectul per ansamblu, precum şi desene detaliate ale aparatului

- documentația de evaluare a riscului

- specificațiile și standardele tehnice

- rezultatele evaluării tehnice de risc

- manualul utilizatorului și Declarația de Conformitate CE

Această documentație tehnică trebuie prezentată la cerere autorităților naționale corespunzătoare.

Directiva Europeană pentru Aparatură (The European Machinery Directive) se aplică aparatelor de vending noi, dar și aparatelor care au fost transformate sau reconstruite în mod substanţial şi sunt astfel, considerate ca fiind aparate noi. Restauratorii ar trebui să fie conştienţi de această obligaţie legală, deoarece o dată ce un aparat este renovat cu diferite componente originale, producătorul nu mai este raspunzător pentru nicio problemă care ar putea apărea. Restauratorul aparatului de vending devine “producător” de facto al aparatului nou proiectat şi, prin urmare, este responsabil legal pentru conformitatea aparatului atunci când acesta este reintrodus pe piaţă. Producătorii de aparate de vending trebuie să respecte directivele UE, să emită o nouă declarație de conformitate CE și să fie conştienţi de răspunderea pe care o au în calitate de “producători”. Aceast lucru înseamnă de fapt că deși aparatul încă mai poartă marca producătorului original, o dată ce a fost renovat în mod substanţial, este considerat un aparat nou, produs de un fabricant nou. Producătorul original al unui aparat de vending răspunde de acesta numai atunci când produsele lor au fost întreţinute în aparat conform manualului de utilizare.

Prin urmare, sfătuim ca renovarea să fie efectuată într-un mod profesionist, ținându-se seama de următoarele puncte cheie:

- reglementările de mediu și cele de muncă

- inspecțiile de sănătate și siguranță

- pierderea certificării și marcajele privind calitatea

- riscul implicat la folosirea de componente ne-originale

- testele trebuie să garanteze atât funcționalitatea aparatului cât și siguranța acestuia, în conformitate cu legislația UE.