Din ţara boabelor de cafeaFrom the land of coffee beans

Din ţara boabelor de cafeaFrom the land of coffee beans

de ERWIN WETZEL

În septembrie am fost invitat la evenimentul Expovending & OCS America Latină, care s-a desfășurat pe parcursul a două zile în Sao Paulo. EVA a fost întotdeauna dispusă să menţină relaţii puternice cu partenerii săi de pe alte continente, pentru că Asociaţia noastră este convinsă de faptul că deşi pieţele de vânzare pot fi destul de diferite, putem învăţa şi putem beneficia de experienţele celorlalți. Prin urmare, această călătorie în Brazilia a fost o mare oportunitate de a prezenta tendinţele pieţei în industria europeană de vending şi, de asemenea, de a descoperii caracteristicile pieţei din Brazilia.

Nu trebuie să uităm că în Europa 70% din afacerile de vending sunt cu cafea şi, prin urmare, o vizită în cea mai mare ţară exportatoare de boabe de cafea din lume, a fost pentru mine o experienţă extraordinară. Brazilia este bine cunoscută pentru cultura sa legată de fotbal, pentru carnavalul său, pentru Cachaça sa, dar adesea uităm că Brazilia este, de asemenea, ţara cafelei! Cu toate acestea, în ciuda faptului că are acest aur negru şi 200 de milioane de locuitori, piața de vending braziliană este încă foarte mică. Într-adevăr, aici există doar aproximativ 100.000 de aparate de vending, incluzând aparatele de refrigerare, aparatele de băuturi calde, precum şi aşa-numitele aparate de servicii de cafea pentru birouri (OCS). Motivele acestor cifre mici sunt multiple:

1. Vendingul este încă un concept destul de nou în Brazilia şi, prin urmare, acesta este încă în plin proces de dezvoltare. Piaţa, în general, oferă o mulţime de oportunităţi, dar va fi nevoie de timp.

2. Operatorii de vending suferă din cauza politicilor protecţioniste ale guvernului brazilian. Prin urmare, taxele pentru importul de mărfuri europene sunt impozitate cu 88% din preţul de vânzare iniţial. Aceasta este o barieră uriaşă pentru afaceriștii din vending care doresc să își crească businessul şi este destul de surprinzător faptul că Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) nu ia nicio măsură.

3. Vendingul gratis a devenit destul de popular la locul de muncă şi, în consecinţă, afacerea este profitabilă doar pentru operatorii mari sau pentru cei de dimensiuni medii.

În ceea ce priveşte piaţa de vending în sine, există aproximativ 1000-2000 de operatori medii în Brazilia şi cele mai multe dintre aparate, ca și în Europa, sunt plasate la locul de muncă. Multe dintre ele oferă servicii de cafea de birou cu aparate de cafea instant. Aparatele cu boabe nu au fost populare în trecut, dar tendinţa este în creștere. În termeni de aparate, operatorii folosesc doar o gamă mică de branduri, cea mai mare parte din aparatele de băuturi calde fiind italiene, şi americane pentru gustări şi băuturi reci. Brazilia nu are un producător de aparate de vending serios.

Ca şi în Europa, 80% din afaceri se fac cu cafea, 10% cu băuturi reci şi 10% cu gustări (snack).

În comparaţie cu companiile europene de operare, operatorii brazilieni medii își plasează aparatele în firme, având angajați în locație pentru a le administra. Pentru 30 de aparate pe locație, un operator ar angaja aproximativ 4-5 persoane care să aibă grijă de acestea. În mod diferit decât în Europa, automatele din aceste locuri de birouri sunt plasate într-o sală mare în care angajaţii servesc prânzul. Deci, aici se vor găsi toate tipurile de aparate pentru a satisface aşteptările angajaţilor în ceea ce priveşte masa. Prin urmare, o cameră întreagă este dedicată pauzei de masă, având ecrane TV, mese şi aparate de vending, prin urmare, cantina a fost înlocuită. Acesta este un concept care încă așteaptă să fie pus în aplicare în mai multe companii din Europa. Oamenii pot achiziţiona produse de la aceste aparate folosind monede, bancnote, tichete de prânz sau cartele pre-plătite, aşa că totul devine mai uşor.

Când am văzut aceste concepte de vending m-am gândit că ele încă nu se întâmplă cu adevărat și în Europa. Oamenii merg în continuare la restaurante fast food sau la cantină. Dacă veți dedica o cameră mare pentru pauza masei de prânz oferind gustări bune şi băuturi într-un mediu confortabil, sunt sigur că mulţi oameni o vor folosi cu plăcere. Totul este o chestiune de marketing.By ERWIN WETZEL

Last September I was kindly invited to the Expovending & OCS Latin America show that took place during 2 days in Sao Paulo. The EVA has always been willing to maintain strong relationships with its partners from the other continents, because our association is persuaded, that even though the vending markets can be quite different, we can learn from and benefit from each other’s experiences. Therefore, this trip to Brazil was a big opportunity to present the market trends in the European vending industry and also to discover the specificities of the Brazilian market.

We should not forget that in Europe 70% of the vending business is made with coffee and hence visiting the worldwide biggest exporting country in terms of coffee beans was for me a great experience.  Brazil is well known for its football culture, for its carnival, its Cachaça, but we often misremember that Brazil is also the country of coffee! Nonetheless, despite having this black gold in front of the door and 200 million inhabitants, the Brazilian vending market is still very small. Indeed, there are only about 100,000 vending machines, including chilled vending machines, freestanding and table top hot drinks machines as well as so called office coffee service (OCS) machines. The reasons for these low figures are manifold:

  1. Vending is still quite a new concept in Brazil and therefore it is still expending. The market, in general, offers a lot of opportunities, but it will take time.
  2. The vending operators suffer from the protectionist policies of the Brazilian government. Hence, import taxes on European goods are taxed by 88% on the initial selling price. This is a huge barrier for vending players who want to grow their business and it is quite surprising that the World Trade Organization (WTO) does not take any action.
  3. Free vend has become quite popular at the workplace and consequently business is only profitable for big or mid-size operators.

Regarding the vending market as itself, there are about 1000-2000 mid-size operators in Brazil and most of the machines, like in Europe, are at the workplace. Many of them offer office coffee services with instant coffee machines. Bean to cup machines were not popular in the past, but the trend is going upwards. In terms of machines, operators only use a small range of brands, mostly Italian ones for hot drinks machines and American ones for snack and cold drinks. Brazil does not have any serious manufacturer of vending machines.

As in Europe, 80% of the business is made with coffee, 10% with cold drinks and 10% with snacks.

Compared to European operating companies, Brazilian mid-size operators place their machines in companies with employees on site to refill them. For 30 machines on site, an operator would employ about 4-5 employees to take care of the machines. Differently than in Europe, vending machines in blue collar sites are placed in a large room in which the employees have their lunch. So you will find all types of machines to meet the employees’ expectations in terms of meals. Therefore a whole room is dedicated to the lunch break, with TV screens, tables and the vending machines therefore replace the canteen. That is a concept that still need to be implemented in many companies in Europe. At these machines, people can purchase by using coins, banknotes, lunch passes or pre-paid cards, so it makes everything easier.

When I saw these vending concepts I thought that this is still not really happening in Europe. People still go either to the fast food restaurant or to the canteen. If you dedicate a large room for lunch breaks, offering nice snacks and drinks in a cozy environment, I am quite certain that many people would enjoy it. Everything is a question of marketing.

Vending Inside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*